1) Bestuur

Een nieuw begin…

Het nieuwe seizoen is alweer even onderweg en er zijn al wat leuke activiteiten geweest. Zo zijn er 25 kinderen met begeleiding naar het Festival van Jong Nederland geweest in het Open Lucht Museum. Een hele leuke dag. En zo is er ook het altijd gezellige 16+ Darttoernooi geweest. En ook het Vriendenfeest in Dezibel met Blinde Ed.

Ook super gezellig en helemaal leuk omdat, naast 6 leiding die afscheid namen, Hans van Galen de Zilveren Spel van Verdienste kreeg opgespeld.

In de tussentijd heb ik het roer overgenomen van Bram van Egmond. Bram is er druk met studie, stage en van alles. De tijd die het voorzitterschap van Jong Nederland Harmelen in beslag neemt maakte alles wat teveel van het goeie. Mijn eerste daad was dus het opspelden van de Speld bij Hans. Erg leuk om te doen.

Mochten jullie dus vragen of opmerkingen over Jong Nederland Harmelen hebben, stel ze gerust aan mij. Daar ben ik nu voor…

Berry van der Lit