Preventie Ongewenste Intimiteiten

Bij Jong Nederland doen leden en hun leiding samen allerlei leuke activiteiten en wordt er voor eenieder een hoop vrijheid gegeven. Vanzelfsprekend moeten leden veilig zijn. Dit houdt in dat naast de aanwezigheid van een fysiek veilige (speel) omgeving en veilige materialen, leden zich ook veilig kunnen vóelen. Om dit te waarborgen volgen wij de protocollen van Jong Nederland ( https://www.jongnederland.nl/informatie/veiligheid/preventie-ongewenste-intimiteiten ) en hebben wij de onderstaande maatregelen genomen.

Introductiegids nieuwe leiding

Om de nieuwe leiding duidelijkheid te geven wat het leiding zijn inhoud is hiervoor een informatiegids opgesteld. Hierin staat vermeld wat Jong Nederland is en wat er van de nieuwe leiding wordt verwacht. Hierin worden ook kort stilgestaan bij de preventie van ongewenste intimiteiten, hoe zich te gedragen en wat te doen bij verdenkingen.

Introductiecursus

Het is voor alle leiding verplicht om de introductiecursus van Jong Nederland Landelijk te volgen in het eerste jaar dat zij club geven. Hierin wordt ook stilgestaan bij dit onderwerp en besproken hoe je dit herkent.

Gedragscode en VOG

Ook is het verplicht dat alle leiding die club geven of mee gaan op kamp de gedragscode van Jong Nederland ondertekenen. Hierbij hoort ook dat zij kennis hebben genomen van het protocol preventie ongewenste intimiteiten dat het landelijk in samenwerking met andere jeugdverenigingen heeft opgesteld. ( Gedragscode )

Daarnaast vragen we voor alle leiding een VOG n. Wij zij  hier al met de voorbereidingen voor bezig en willen dit voor het eind van 2021 geregeld hebben.

Vertrouwenspersoon

Jong Nederland Harmelen heeft twee vertrouwenspersoen aangesteld.
Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen, dilemma’s, klachten en vermoedens met betrekking tot grenzen, grensoverschrijdingen en seksueel misbruik bespreekbaar te maken. De volgende personen kun je als vertrouwenspersoon benaderen:

Jolanda Severs: jolanda@jnharmelen.nl
Roy Versteeg: roy@jnharmelen.nl

Organisatie op club

Daarnaast is de organisatie van de clubavonden zo ingericht dat er minimaal 4 leiding aanwezig is op iedere clubavond. Hierdoor hoeft er nooit een leiding alleen met een kind in 1 ruimte te zijn. Daarnaast houden wij ook een open deuren beleid om dit zo veel mogelijk te voorkomen.

Daarnaast is er een bestuursfunctie voor de hoofdleiding. Naast de organisatie van de leidingvergadering en de indeling van de clubavonden fungeert deze persoon ook als vertrouwenspersoon voor de leiding. Mocht er iets spelen op een clubavond kan de leiding contact zoeken het de hoofdleiding, die dit indien noodzakelijk aan het bestuur kan voorleggen.